Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:02:35

Poprawka 22

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2