Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dnia 27-11-2020 godz. 22:14:44

Poprawka 1

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3