Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:54:51

Poprawka 12

Za: 93 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1