Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Dnia 27-11-2020 godz. 22:28:33

Poprawka 2

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3