Narzędzia:

Dnia 27-11-2020 godz. 09:12:27

Za: 43 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 37