Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:11:57

Poprawka 37, 38

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2