Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:58:25

Poprawka 1-7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3