Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:56:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1