Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:23:57

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1