Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:28:09

Poprawka 28

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2