Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:21:37

Poprawka 1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 32, 34, 35

Za: 52 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7