Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:56:10

Poprawka 14, 15

Za: 95 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1