Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-03-2021 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 71 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 3
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 11:03:21 nie głosował Głosowanie próbne
4 11:06:24 za Głosowanie próbne
5 12:55:18 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie projektu

6 18:48:26 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

7 18:49:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9

8 18:50:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 18:51:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

10 18:51:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

11 18:52:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7

12 18:53:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

13 18:53:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

14 18:54:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 18:55:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 18:56:48 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 18:57:29 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 18:58:20 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 18:58:53 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 18:59:32 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

21 19:00:13 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 19:03:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 19:04:49 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 19

24 19:05:25 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

25 19:06:16 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5-8

26 19:06:49 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

27 19:07:27 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

28 19:08:24 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23

29 19:09:00 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13-15, 18, 21, 27

30 19:09:34 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

31 19:10:18 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 22, 24-26

32 19:11:05 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

33 19:12:06 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 19:14:26 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 19:17:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 19:18:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

37 19:19:11 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5, 8, 10-12

38 19:19:42 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

39 19:20:11 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

40 19:20:42 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

41 19:21:14 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

42 19:21:56 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

43 19:22:32 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

44 19:23:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 19:25:04 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1

46 19:25:27 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2

47 19:26:02 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 3

48 19:26:28 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 4

49 19:26:56 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 19:29:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9

51 19:30:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 10

52 19:31:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

53 19:32:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

54 19:33:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

55 19:34:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 13

56 19:35:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 15

57 19:36:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

58 19:37:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

59 19:38:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

60 19:39:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 19:41:29 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 1

62 19:42:12 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 2-4

63 19:42:53 za Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

64 19:43:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 19:45:44 za Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

66 19:46:24 za Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

67 19:47:08 za Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

68 19:47:41 za Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

69 19:49:16 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 1, 3

70 19:49:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 2

71 19:51:09 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

72 19:52:33 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 1, 3-5

73 19:53:13 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 2

74 19:53:59 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

75 19:57:12 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Wniosek o odrzucenie projektu

76 19:57:57 za Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 1

77 19:58:45 za Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 2

78 19:59:51 za Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

79 20:01:40 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie projektu

80 20:03:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

81 20:05:36 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Wniosek o przyjęcie projektu

82 20:07:04 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

83 20:08:17 za Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Wniosek o przyjęcie projektu