Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 20:03:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4