Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 25-03-2021 godz. 18:48:26

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7