Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:04:49

Poprawka 1, 19

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3