Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:49:42

Poprawka 1, 9

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6