Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:35:43

Poprawka 7, 15

Za: 47 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 5