Narzędzia:

Dnia 25-03-2021 godz. 11:03:21

Za: 28 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 53