Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:37:47

Poprawka 14

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3