Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:09:00

Poprawka 13-15, 18, 21, 27

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4