Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:07:27

Poprawka 10, 11

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3