Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dnia 25-03-2021 godz. 20:01:40

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 44 Nie głosowało: 4