Narzędzia:

Dnia 25-03-2021 godz. 11:06:24

Za: 45 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 23