Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:32:41

Poprawka 4

Za: 4 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 6