Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:51:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2