Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:12:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 84 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4