Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Dnia 25-03-2021 godz. 19:57:57

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5