Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dnia 25-03-2021 godz. 19:52:33

Poprawka 1, 3-5

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2