Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:03:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4