Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:50:09

Poprawka 2

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5