Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:43:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3