Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:25:04

Poprawka 1

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7