Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dnia 25-03-2021 godz. 19:41:29

Poprawka 1

Za: 55 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3