Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:30:27

Poprawka 2, 10

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5