Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:06:16

Poprawka 5-8

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3