Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Dnia 25-03-2021 godz. 19:59:51

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4