Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:49:16

Poprawka 1, 3

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3