Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dnia 25-03-2021 godz. 19:53:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2