Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Dnia 25-03-2021 godz. 19:57:12

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 45 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4