Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dnia 25-03-2021 godz. 19:42:12

Poprawka 2-4

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3