Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:11:05

Poprawka 20

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3