Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:45:44

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4