Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:08:24

Poprawka 12, 23

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4