Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dnia 25-03-2021 godz. 19:42:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3