Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:14:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 3