Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:31:22

Poprawka 3

Za: 7 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6