Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:46:24

Poprawka 2

Za: 55 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3