Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Dnia 25-03-2021 godz. 20:08:17

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5