Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:36:49

Poprawka 12

Za: 44 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 3